అవశేష క్లోరిన్ & క్లోరిన్ డయాక్సైడ్ & కరిగిన ఓజోన్